• +359 877 603 993

Повече за нас

Дигиталната Академия и библиотека по епилепсия е инициатива на акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н, Председател на Българското Дружество по Неврология за непрекъснато дигитално взаимодействие сред невролози и специализанти по неврология по актуални въпроси в областта на неврологията с фокус през 2021 г. върху епилепсията.

Научните уебинари се излъчват онлайн на живо, като две седмици преди се получава покана с информация за съдържанието им и възможностите за Вашето участие. Можете да проследите дискусиите след регистрация в удобно за Вас време и на страниците на нашата Дигитална Библиотека по епилепсия, за която ще Ви бъде даден специален достъп.

На всяка научна среща ще бъде представяна обзорна презентация по предварително одобрена тема, която можете да предложите и Вие.

В коментарната ни рубрика имате възможност да аргументирате Вашето мнение по дискутиран въпрос от предходната среща.

Можете да предложите клиничен случай от Вашата практика, който да бъде обсъждан по време на срещата или на страницата на Дигиталната Академия. Можете да представите Ваши оригинални публикации, монографии…Можете да задавате въпроси, които не са включени в съдържанието, директно по време на онлайн излъчването, а така също на страниците на Дигиталната академия.

Вашето мнение е важно за нас! Моля, давайте Вашата конкретна обратна връзка, като последвате препратките към тях!